Watervogeltelling januari 2023

Het weekeinde van 14 – 15 januari vond de midmaandelijkse watervogeltelling van het winterhalfjaar 2022 – 2023 plaats. Deze telling is de censustelling of de belangrijkste telling midden in de winterperiode. Het weer was allesbehalve winters, maar het was wel een watervogeltelling met de nadruk op water … regen … veel regen.

Groot Buitenschoor

 • zero zero zero

Galgenschoor

 • Krakeend 15
 • Wilde eend 6
 • Bergeend 1
 • Scholekster 1
 • Canadagans 1

Lillo

 • blauwe reiger, 1
 • kuifeend, 3
 • meerkoet, 1
 • waterhoen, 2
 • wilde eend, 6

Potpolder

 • Bergeend 5
 • Wulp 2
 • Scholekster 1
 • Grauwe gans 2

Lillo fort – Sluizen Kruisschans

 • Bergeend 6
 • Canadagans 10
 • Watersnip 3
 • Wilde eend 12
 • Krakeend 3
 • Nijlgans 2

Fort Filip

 • Canadagans 48
 • Krakeend 81
 • Bergeend 27
 • Tureluur 2

Sluizen tot Noordkasteel nieuwe gebieden

 • Wintertaling 150
 • Krakeend 59
 • Bergeend 51
 • Tureluur 4
 • Wilde eend 25
 • Kluut 8
 • Aalscholver 1
 • Bontbekplevier 12
 • Canadagans 27
 • Nijlgans 2

Noordkasteel

 • Grote zaagbek 8 vrouwtjes + 6 mannetjes
 • Aalscholver 3
 • Meerkoet 4
 • Fuut 4
 • Kuifeend 23
 • Wilde eend 16
 • Waterhoen 1