Alpengast bivakkeert langs de Westerschelde

Als het een beetje vriest zie je veel waterpiepers in de buurt van de Westerschelde. De waterpieper is bij ons, net als de nauw verwante oeverpieper, een wintergast die in het zomerhalfjaar ontbreekt.

>> lees verder of waarnemingen waterpieper in Zeeland