Lillo – Potpolder 10 jaar natuurgebied

In 2012 werd de Potpolder ontpolderd voor estuariene natuurontwikkeling. Om de invloed van een voorliggende dijk op deze ontwikkeling na te gaan, werd de Potpolder gescheiden door een tussendijk. In het kleiner compartiment werd de voordijk behouden, terwijl dit in het groter compartiment werd afgegraven tot op slibniveau. De sedimentatiesnelheid, kreekontwikkeling, macrobenthosdensiteit en vegetatieontwikkeling werden gedurende tien jaar opgevolgd.

>> lees verder