Beschrijvend datarapport: sedimentkarakteristieken en sedimentatie-erosie langsheen vaste raaien voor benthosmonitoring in de Zeeschelde 2018-2020

Sinds 2018 heeft INBO een nieuw monitoringsinitiatief lopen in de Zeeschelde dat bestaat uit 34 benthosraaien. Een van de prioriteiten is om het effect van sedimentatie en erosie op de benthosgemeenschap te onderzoeken.

Dit rapport biedt een beschrijving van de patronen in korrelgrootteverdeling, gehalte organische stof en sedimentatie-erosie op de benthosraaien. We kijken ook of sedimentatie-erosie leidt tot veranderingen in de eerder vernoemde parameters.

Tot slot wil dit rapport nagaan in hoeverre de natuurlijke veranderingen langsheen de benthosraaien een voldoende ruim en gelijk verdeeld pallet aan mogelijke (verschil)waardes opleveren, die toelaten om de effecten ervan op benthos te bepalen.

In het kader van dit onderzoek werden er 2 raaien uitgezet op het Groot Buitenschoor, en 2 op het Galgeschoor.

>> Download dit rapport