Eerste stap gezet in ophogen Galgeplaat en omliggende platen in Oosterschelde

Door zandhonger en toekomstige zeespiegelstijging worden de zandplaten in de Oosterschelde kleiner en de omliggende geulen ondieper. Hierdoor staat een belangrijk leefgebied van vogels en zeehonden onder druk. Om ervoor te zorgen dat de Galgeplaat en de omliggende platen ook in de toekomst voedsel zullen verschaffen voor vogels en rustgebied voor zeehonden kan blijven, is een zandsuppletie nodig.

>> lees verder