Op zoek naar de fint

Sinds een aantal jaar is de fint terug in de Schelde. De fint is een haringachtige die weer rondzwemt in de Schelde omdat de waterkwalilteit van het Scheldewater beter is geworden. Plattelandstv maakte een filmpje over hoe Ine Pauwels (INBO) en vrijwilligers (Natuurpunt Klein-Brabant) in Sint-Amands op zoek gaan naar de bijzondere paaicirkels van de fint.

Die cirkels leren Ine, haar INBO-collega’s en de vrijwilligers veel over het voortplantingsgedrag van deze bijzondere vissoort. Een aantal finten werd eerder ook gezenderd door Ine en haar team: een kleine zender in de buikholte toont hoe finten zich verplaatsen en waar ze leven.