Rietmycena moeilijker te vinden door zomerse droogtes

Elk jaar gaan we even kijken of er Rietmycena’s te vinden zijn op een bekende locatie waar ze al jaren achtereen worden gevonden. Aangekomen bij de betreffende rietschoot proberen we dan een mycena te onderscheiden die diep in het riet verscholen zit. De Rietmycena stelt eisen aan haar standplaats en dat bemoeilijkt het vinden van dit stijlvolle paddenstoeltje. Ze is te vinden op overjarig riet.

>> lees verder