1e watervogeltelling winterhalfjaar 2022 – 2023

In het weekeinde van 15 en 16 oktober vond de 1e watervogeltelling van het winterhalfjaar 2022 – 2023 plaats. De resultaten waren bedroevend.

Frank Wagemans telde het Groot Buitenschoor en Lillo-Fort, Walter van Ginhoven en Frank Gerard telden tussen het Galgeschoor en het Noordkasteel.

Groot Buitenschoor

  • grauwe gans, 3
  • scholekster, 5
  • wulp, 36

Lillo – Fort

opmerking: de waterplas die je passeert als je Lillo binnenrijdt was voor het grootste deel bedekt met een stinkende smurrie.

  • dodaars, 3
  • meerkoet, 1
  • wilde eend, 5

Galgeschoor – Noordkasteel

Vandaag aan het staketsel van Lillo fort een zeehond gespot … leuk.
Minder leuk was het aantal vogels vanaf de containerhaven tot aan fort Filip. Behalve enkele Canadaganzen en 2 Wulpen…zo goed als niets. Frank Gerard en ikzelf hebben dat in 42 jaar samen tellen nog nooit meegemaakt. Op de nieuwe gebieden rond fort Filip was het +/- normaal.

Op de grote plas van het Noordkasteel zaten 2 futen en 1 meerkoet. Op de kleine plas enkele slobeenden soepeenden en meerkoeten…bangelijke telling in negatieve zin.

Scholeksters zijn met 2/3e afgenomen op 5 jaar tijd. Net als bij de Kievit, ze leven 20-25 jaar maar als er geen opvolging is gedurende+/- 10 jaar dab verdwijnen ze op 5-6 jaar tijd