Klimaat raakt ons allemaal – Het wassende water

Hoe gaan we ons land zo inrichten dat we om kunnen gaan met de zeespiegelstijging die onvermijdelijk op ons afkomt? De toekomstvisie ‘Land met een plan’ geeft sturing voor de inrichting van ons land, waarin we toegroeien naar een welvarend Nederland mét die hogere zeespiegel. Niet alleen twintig jaar verder kijken, maar honderd jaar of zelfs verder.

In de derde klimaatvideo gaan Aimée Slangen van NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research en Gijs van den Boomen van KuiperCompagnons dieper in op het fenomeen zeespiegelstijging en hoe we Nederland kunnen inrichten om ook in de toekomst welvarend en gelukkig te kunnen zijn.