Vlinderroute Scheldelaan BASF

De vlinderroute langsheen de Scheldelaan bij BASF Antwerpen, leverde deze keer enkele verrrassende soorten op.

Dagvlinders

  • Atalanta, 3
  • Hooibeeste, 9
  • Icarusblauwtje, 3
  • Klein koolwitje, 9
  • Kolibrievlinder, 3
  • Oranje luzernevlinder, 1

Nachtvlinders

  • Aangebrande valkmot, 4
  • Sintjanskruidblokspanner, 2 (foto)