Onderzoeksoutput Waterbouwkundig Laboratorium

Voortaan is de output van het WL-onderzoek bevraagbaar via een nieuw online expertplatform. Het platform is uitgebouwd rond de WL expertises: ‘hydraulica en sediment’, ‘kustbescherming’, ‘waterbouwkundig constructies’, ‘waterbeheer’ en ‘havens en vaarwegen’.

Via uitgebreide zoekfuncties en filtering kan je het werk van WL-onderzoekers thematisch op expertisedomein doorzoeken. Het platform integreert alle relevante informatie over watergebonden WL-onderzoek. Op een heel concrete manier vormt het literatuurrecord van een rapport, boek of artikel voor de gebruiker de toegang tot een brede waaier aan aanverwante informatie. Hij ontdekt bv. in welk kader acties werden ondernomen (projectinfo), wie over het onderwerp onderzoek verrichtte (persoons- en institutionele gegevens), wat de wetenschappelijke output van een project was (publicaties, datasets), of er een congres rond deze topic georganiseerd werd (evenementen) … 

Het merendeel van de publicaties zijn, afhankelijk van hun copyrightbeperkingen, vrij toegankelijk.

>> ga naar https://expertplatform.waterbouwkundiglaboratorium.be/nl