Klimaatverandering: verdwijnt de kokkel?

Klimaatverandering laat het aantal hittegolven in Nederland toenemen. Kokkels schijnen hier niet goed tegen te kunnen; in de zomers van 2018, 2019 en 2020 was er sprake van massale sterfte tijdens zo’n hittegolf. De sterftecijfers van kokkels in de Waddenzee en de Oosterschelde varieerden in deze perioden, afhankelijk van gebied en leeftijdsklasse, tussen de 60 en 96%. Hoe worden kwaliteit van het bodemleven en het voedselaanbod voor vogels nu precies beïnvloed door temperatuur?

>> lees verder