“Weerbaar Waterland: Ons voorbereiden op wat al gebeurt”

Dit voorjaar had iPatrick Meire het genoegen om mee te werken aan het expertenpanel hoogwaterbeveiliging onder de inspirerende leiding van Henk Ovink. Dit rapport maakt duidelijk dat we ons waterbeheer fundamenteel moeten herzien. Niet alleen wat we moeten doen, maar ook hoe we het moeten realiseren.

>> naar het rapport