Zeespiegelveranderingen beter te voorspellen met regionale modellen

De huidige klimaatmodellen zijn te grofmazig voor kustzeeën zoals de Noordzee. Onderzoeker Tim Hermans ontwikkelde een regionaal model dat beter geschikt is om de verwachte zeespiegelstijging in de Noordzee te voorspellen dan de nu gebruikte mondiale modellen.

>> lees verder (omlaag scrollen voor de Nl-talige versie) …