Eerste resultaten onderzoek ‘Broedsucces vastelandskust’ bekend

In 2020 startte een consortium, bestaande uit Ecosensys, Altenburg & Wymenga, Sovon en de RUG, onder leiding van Het Groninger Landschap een onderzoek naar het broedsucces van wadvogels aan de vastelandskust. Tijdens dit onderzoek zijn verscheidene maatregelen om het broedsucces aan de vastelandskust een positieve impuls te geven getest.

>> lees verder