Circulaire dijkversterking met stenen van geperst slib

Bij het baggeren van sloten komt veel slib omhoog. Dat wordt in de regel als afval gezien; het afvoeren ervan is kostbaar en kost energie. Met een proefproject wil het Zeeuwse waterschap Scheldestromen nu laten zien dat baggerslib ook nuttig kan worden toegepast: als specie voor de fabricage van stenen voor dijkversterking.

>> lees verder