Oceaan thermostaat van de aarde

’Bescherm de zeeën beter’, klonk het op Wereldoceanendag. Ze nemen CO2 op, geven de mens zuurstof en absorberen de extra warmte van het broeikaseffect. Fijn voor ons maar niet voor de oceaan, die te heet, te zuur en te zuurstofarm wordt.

>> lees verder