Combineren van oester- en suikerwierteelt met herstel van oesterriffen in Belgische offshore windparken: veelbelovende resultaten van het UNITED-project

Meervoudig gebruik van de mariene ruimte is een instrument om de schaarse ruimte optimaal te benutten zonder de draagkracht van het ecosysteem te overschrijden. In het relatief kleine Belgisch deel van de Noordzee wordt onderzoek naar dergelijke mogelijkheden voor meervoudig gebruik van de mariene ruimte steeds meer noodzakelijk.

>> lees verder