Hoe staat het ervoor met de watervogels om jou heen?

De decennialange toename die bij de meeste watervogelsoorten te zien was, is recent tot een halt gekomen. Er is zelfs een afname te zien als we kijken naar de absolute aantallen van de watervogels die vooral in de winterhelft van het jaar bij ons voorkomen. Hoe deze watervogels zich ontwikkelen, verschilt echter per regio en habitat.

>> lees verder