Verdieping Europaterminal. Deelrapport 1. Monitoringprogramma ten behoeve van het opvolgen van de potentiële effecten

In het kader van het project “verdieping Europaterminal” zal er enerzijds een verdieping plaatsvinden van de aanmeerlocaties ter hoogte van de terminal in het Schelde-estuarium en zal anderzijds een nieuwe kaaimuur gebouwd worden. In het milieueffectenrapport werden potentiële effecten geïdentificeerd zowel op abiotische als biotische aspecten.

>> lees verder