Midmaandelijkse watervogeltellingen winterhalfjaar 2021 – 2022

In bijna zomerse omstandigheden was het dit weekeinde tijd voor de laatste telling van het winterhalfjaar 2021 – 2022.

Door onvoorziene omstandigheden werd er niet geteld op het Groot Buitenschoor en Fort Lillo.

Galgeschoor

 • Grauwe gans 77
 • Canadagans 10
 • Bergeend 6
 • Krakeend 1
 • Wilde eend 7
 • Scholekster 29
 • Wulp 3

Lillo tot Kruisschansluizen

 • Canadagans 18
 • Bergeend 13
 • Smient 4
 • Krakeend 14
 • Wintertalig 27
 • Wilde eend 16
 • Scholekster 6

Fort St.Filips

 • Bergeend 38
 • Krakeend 6
 • Wintertalig 4
 • Grauwe gans 1
 • Scholekster 2
 • Kievit 2

Fort St.Filips tot Noordkasteel

 • Canadagans 20
 • Nijlgans 1
 • Bergeend 7
 • Smient 12
 • Krakeend 15
 • Wintertalig 112
 • Scholekster 9
 • Wulp 5

Noordkasteel (verstoring zeevaartschool met reddingsbootjes)

 • Blauwe reiger 1
 • Wilde eend 9
 • Soepeend 4
 • Kuifeend 22
 • Meerkoet 5