Schorren zijn belangrijke klimaatbuffers.

In schorrenbodems ligt in vergelijking tot andere bodems veel koolstof (C) opgeslagen. Elk jaar wordt er netto ook nog eens veel koolstof vastgelegd. Schorren zijn dus belangrijke klimaatbuffers.

>> download ‘Blue Carbon in het Verdronken Land van Zuid-Beveland’ …