Internationale wadvogeltrends geactualiseerd

Eens in de drie jaar wordt de balans opgemaakt van de vogels in de internationale Waddenzee. Een recent verschenen rapport toont interessante feiten en ontwikkelingen. Zo zijn bergeend en pijlstaart sterk afhankelijk van de Waddenzee, gedurende een deel van het jaar verblijft bijna de volledige populatie er. Ook blijken wormenetende vogels het in de Nederlandse Waddenzee relatief goed doen.

>> lees verder of ga naar het rapport