Zeescheldebekken in gereedheid voor stormtij

Storm Eunice laat zich ook op de waterwegen voelen. De Zeeschelde en haar zijrivieren krijgen op zaterdag 19 februari vanaf 05.15 u te kampen met verhoogde waterpeilen. De voorspellingen gaan uit van een hoogwater van 6,70 mTAW, een stormtij. Een keten van gecontroleerde overstromingsgebieden van het Sigmaplan is klaar om de stormvloedgolven op te vangen en wateroverlast zoveel als mogelijk te vermijden.

>> lees verder