Midmaandelijkse watervogeltellingen winterhalfjaar 2021 – 2022

Dit weekeinde vonden de Midmaandelijkse watervogeltellingen voor februari van het winterhalfjaar 2021 – 2022 plaats.

Groot Buitenschoor

  • bergeend,4
  • wulp, 6
  • scholekster, 8

Lillo

  • Kuifeend, 8
  • Dodaars, 3
  • Meerkoet, 6
  • Wilde eend, 9
  • Nijlgans, 2
  • Aalscholver, 3
  • Fuut 1