Site rond Fort Sint-Filips gesaneerd én extra beschermd tegen overstromingen

De herinrichting van Fort Sint-Filips langs de Schelde in de haven is afgerond. De site rond het historische fort aan de Scheldelaan werd gesaneerd en kende een grootschalige transformatie die de stad en de bedrijventerreinen in de haven moet beschermen tegen hoge waterpeilen van de Schelde.

>> lees verder