Zeescheldebekken zet zich schrap voor stormtij op maandag 31 januari.

De Zeeschelde en haar zijrivieren krijgen op maandag 31 januari vanaf de namiddag te kampen met sterk verhoogde waterpeilen. De verwachtingen gaan uit van een gevaarlijk stormtij: de combinatie van springtij en een west-noordwesterstorm op de Noordzee. En dat gaat gepaard met hoge waterstanden. Een keten van gecontroleerde overstromingsgebieden van het Sigmaplan is klaar om de stormvloedgolven op te vangen en wateroverlast zoveel als mogelijk te vermijden.

>> lees verder