1,45 miljoen kubieke meter extra zand voor veiliger strand

Aan onze kust moet 1,45 miljoen kubieke meter extra zand de veiligheid op de stranden verzekeren. “Op initiatief van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vinden er vanaf februari tot en met april 2022 op vijf verschillende plaatsen langs de Vlaamse Kust nieuwe zandsuppleties plaats.

>> lees verder