Januaritelling winterhalfjaar 2021 – 2022

Dit weekeinde ging zowat de belangrijkste telling van de midmaandelijkse watervogeltellingen van het winterhalfjaar 2021 – 2022 door.

Zondag 16 januari 2022

Groot Buitenschoor

Dichte mist met amper 400m zicht maakte een telling onmogelijk. Vanuit de nevelen klonk enkel de mis(t)troostige roep van een wulp.

Galgeschoor

 • krakeend, 12
 • wintertaling, 80
 • smient, 80
 • grauwe gans, 38
 • nijlgans, 2
 • scholekster, 61
 • wulp, 5
 • kievit, 152

Lillo Fort

 • wilde eend, 3
 • kuifeend, 5
 • dodaars, 1
 • blauwe reiger, 1

Lillo Potpolder

 • aalscholver, 2

Lillo Potpolder tot Kruisschans

 • wilde eend, 11
 • krakeend, 14
 • wintertaling, 56
 • smient, 12
 • canada gans, 8
 • scholekster, 3
 • wulp, 10

Fort Filips

 • krakeend, 6
 • wintertaling, 24

Fort Filips tot Noordkasteel

 • wilde eend, 2
 • krakeend, 8
 • wintertaling, 24
 • bergeend, 32
 • canada gans, 56
 • scholekster, 8
 • wulp, 5

Noordkasteel

 • fuut, 1
 • grote zaagbek, 16
 • wilde eend, 12
 • krakeend, 4
 • kuifeend, 20
 • meerkoet, 6
 • waterhoen, 2
 • soepeend, 2
 • blauwe reiger, 1