Heiwerken Europaterminal tussen 7u en 20u

Berendrecht, Zandvliet – Nabij de Berendrechtsluis wordt volgend jaar begonnen met de aanleg van de Europaterminal. Het Milieueffectenrapport ziet geen geluidshinder ter hoogte van de woonkernen van de polderdorpen, maar het Havenbedrijf Antwerpen neemt wel geluid minderende maatregelen.

>> lees verder