Midmaandelijkse watervogeltelling december

Dit weekeinde vinden de midmaandelijkse watervogeltellingen van het winterhalfjaar 2021 – 2022 plaats.

bewolkt, mist, druilregen, windstil
LW 9:10

Groot Buitenschoor

 • grauwe gans, 23
 • wulp, 4
 • scholekster, 5

Galgeschoor

 • wilde eend, 56
 • krakeend, 8
 • wintertaling, 106
 • smient, 60
 • canada gans, 36
 • grauwe gans, 54
 • nijlgans, 8
 • scholekster, 31
 • wulp, 4
 • kievit, 48

Lillo Fort

 • dodaars, 2
 • wilde eend, 2
 • blauwe reiger, 1

Lillo Steiger

 • wilde eend, 26
 • krakeend, 8
 • wintertaling, 106
 • grauwe gans, 97
 • scholekster, 18
 • wulp, 6

Lillo Potpolder

 • grauwe gans, 12

Sluizen Verlegde Schijns

 • wilde eend, 26
 • krakeend, 8
 • wintertaling, 106
 • grauwe gans, 97
 • scholekster, 18
 • wulp, 6

Air Liquide

 • krakeend, 5
 • smient, 12

Fort Filips, binnendijks

 • wilde eend, 17
 • wintertaling, 19
 • bergeend, 7
 • canada gans, 6

Fort Filips buitendijks

 • wilde eend, 22
 • wintertaling, 101
 • kuifeend, 102
 • bergeend, 44
 • canada gans, 31
 • nijlgans, 2

Blauwe doos

 • aalscholver,1
 • krakeend, 8
 • wintertaling, 33
 • scholekster, 5
 • wulp, 1

Hoogspanningsmast Esso

 • wilde eend, 8
 • krakeend, 20
 • wintertaling, 75
 • bergeend, 8

Noordkasteel

 • aalscholver, 1
 • fuut, 1
 • grote zaagbek, 23
 • wilde eend, 12
 • krakeend, 2
 • wintertaling,
 • kuifeend, 28
 • meerkoet, 10
 • waterhoen, 1
 • blauwe reiger, 1