‘Niet baggeren in Westerschelde zonder gegevens over PFAS’

De provincie Zeeland dient bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een bezwaar in tegen het reguliere uitbaggeren van de Westerschelde. Zeeland is bang dat bij het uitbaggeren PFAS vrijkomt, of wordt verspreid.

>> lees verder