Habitatmapping Zeeschelde slik. Habitatkarakteristieken van bodemdieren en garnaalachtigen & slikecotopen Zeeschelde 2.0

In deze studie voor de Zeeschelde onderzochten we een groter aantal variabelen namelijk saliniteitzone, droogvalduur, substraat, stroomsnelheid, morfologie, granulometrie en organische stof in de bodem en hun invloed op de structuur van bodemdiergemeenschappen op de slikken.

>> lees verder