Monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage Geomorfologie, diversiteit Habitats en diversiteit Soorten

De rapportage geeft toelichting bij de eerstelijnsanalyse van de onderdelen van de geïntegreerde systeemmonitoring van het Schelde-estuarium, kortweg MONEOS (= MONitoring Effecten Ontwikkelingsschets), uitgevoerd door het INBO. De nadruk ligt op de resultaten van de monitoringsjaar 2020 voor de aspecten:, leefomgeving (habitats/ecotopen), fauna & flora, en ecologisch functioneren. Het licht ook de de langjarige trends toe.

>> lees verder