Stromingsboei legt bijna 9000 km af

Na het stormachtige Weer van de afgelopen dagen trof Maarten van Duijn op het strand ten Noorden van Katwijk een Emergency Response Buoy ( ERB ) aan van de Wood Hole Group uit Richmond TX U.S.A
de boei die voorzien is van GPS en geavanceerde apparatuur was uitgezet in de Golf van Mexico op 6 Januari 2021 en verzond om de 5 minuten een signaal het laatste signaal werd op 24 Maart 2021 ontvangen.

Via de Noord Atlantische Oceaan dreef de boei door het Engels Kanaal om vervolgens aan te spoelen op de Nederlandse kust.
De ERB boei word gebruikt ter ondersteuning van olie en gasexploratie en productie. Na contact te hebben gezocht met de Wood Hole Group werd bevestigd aan de hand van aanwezige boei nummers dat het om 1 van hun stromingsboeien gaat .
De boei legde zo,n 4860 zeemijlen af.