Zoetwaterexpert vertelt hoe onze deltanatuur het hoofd boven water houdt

De natuur in onze Nederlandse delta is van ongekende schoonheid en rijkdom. Daar waar het land geleidelijk overgaat in water en het zoete rivierwater zich mengt met zout zeewater. Slikken, schorren en gorzen worden doorsneden door kreken en geulen. Een knooppunt voor miljoenen trekvogels en trekvissen: toegangspoort van Europa voor vele soorten.

>> lees verder