Dieetanalyse van hogere trofische niveaus in de Zeeschelde. Deel vissen

De levensgemeenschap van het ecosysteem Zeeschelde bestaat uit een groot netwerk van
onderling afhankelijke organismen. De onderlinge schakels tussen de soorten zijn de trofische links, ook wel voedselrelaties of predator-prooi relaties genoemd. Voor elke soort geven de trofische links aan welke voedselbronnen ze gebruikt om zich in de Zee-schelde te handhaven. We onderzochten het dieet van de 10 meest voorkomende vissoorten ter hoogte van de Notelaer. De resultaten geven een mooi beeld van de uiteenlopende voedselstrategieën van vissen in de Zeeschelde.

>> lees verder