Sigmaplan schoot te hulp bij overstromingen in juli

De overstromingen van afgelopen zomer bewijzen nogmaals het belang en het nut van het Sigmaplan. We moeten Vlaanderen beter beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering, zoals extreme regenval, en wel nu. Dat doen we met doordachte ingrepen. Want het is dankzij die ingrepen en de juiste reacties en medewerkers dat er in het Maas- en Demerbekken geen rampzalige overstromingen waren, ondanks het zeer hoge waterpeil.

>> lees verder