Midmaandelijkse watervogeltellingen

Dit weekeinde gingen de midmaandelijkse watervogeltellingen voor het winterhalfjaar 2021 – 2022 van start. Waren de resultaten aan de magere kant, het leverde dan toch een mooie foto van Lillo Fort op.

Groot Buitenschoor

 • scholekster, 2
 • wulp, 4
 • grauwe gans, 24

Galgeschoor

 • scholekster 14
 • Wulp 3
 • Wilde eend 2
 • Krakeend 4
 • Kievit 16
 • Waterral 1
 • Grauwe gans 14

Lillo Fort

 • dodaars, 3
 • aalscholver, 1
 • wilde eend, 2

Lillo Potpolder

 • Blauwe reiger 2
 • Wulp 1

Lillo tot sluizen

 • Blauwe reiger 1
 • Krakeend 16
 • Wilde eend 16
 • Grauwe gans 2
 • Wulp1
 • Scholekster 8
 • Smient 6
 • Aalscholver 2
 • Kluut 2

Fort Filip

bergeend, 2

Nieuwe gebieden tussen Fort Filip tot Noordkasteel

 • Krakeend 30
 • Wintertaling 38
 • Bergeend 6
 • Krakeend 12
 • Wilde eend 2
 • Canadagans 10
 • Wulp 2

Noordkasteel

 • wilde eend, 13
 • meerkoet, 9
 • Kuifeend 5
 • Blauwe reiger 3
 • Fuut 1
 • Ijsvogel 3
 • Waterhoen 5
 • Aalscholver 1