Meer bekend over rivierwinden in het Amazonegebied door observaties van luchtverontreiniging

Brede rivieren zijn de drijvende kracht achter atmosferische processen zoals rivierwinden. Die winden kunnen een aanzienlijk effect hebben op het plaatselijke en regionale klimaat en de verspreiding van chemicaliën. Maar rivierwinden zijn een ongrijpbaar atmosferisch verschijnsel en het is lastig om het effect ervan op luchtverontreiniging vast te stellen.

>> lees verder