Ganzen vroeg terug van de toendra

In de afgelopen dagen stroomden tienduizenden ganzen ons land binnen, vooral kolganzen en kleinere aantallen grauwe ganzen en toendrarietganzen. De vogels benutten de gunstige rugwind. Hun aankomst is vroeg ten opzichte van voorgaande jaren, maar niet uitzonderlijk.

>> lees verder