Grote steun van inwoners voor Nationaal Park Scheldevallei

Water, natte natuur, prachtige kastelen, open ruimte … Het is allemaal typisch voor het Rivierpark Scheldevallei tussen Gent en Antwerpen. Het komt dus niet als een verrassing dat de partners van Schelde Sterk Merk nog een stapje verder willen gaan: zij willen van het Rivierpark een Nationaal Park maken. Een onlinebevraging toonde aan dat ook de inwoners van de Scheldevallei achter die ambitie staan.

>> lees verder