Wanneer bereikt de gladde snavelneut de Waddenzee?

De gladde snavelneut komt in Nederland al zeker twee tot drie jaar voor. Wageningen Marine Research trof deze exoot onlangs aan tijdens een survey van schelpdieren in de Voordelta; tot nu toe de meest noordelijk gelegen vindplaats. Het is volgens marien ecoloog Johan Craeymeersch niet de vraag of, maar hoe vlug deze soort zich verder zal verspreiden. Op een bepaald moment zal de tweekleppige ook in de Waddenzee worden gevonden.

>> lees verder