Sigmaplan is lid van European Rewilding Network

Sinds kort is het Sigmaplan een trots lid van het European Rewilding Network. Dat netwerk brengt Europese initiatieven en organisaties samen die werken aan meer ruimte voor wilde natuur. Het doel? Wilde natuur als beschermingsmaatregel op de kaart zetten en het werk van de leden promoten. Daar valt nu dus ook het werk van het Sigmaplan onder.

>> lees verder …