Proef met het maken van steenbekleding uit baggerspecie

Het waterschap Scheldestromen start met een proef om zetstenen voor de steenbekleding van dijken te vervaardigen uit baggerspecie. Dit idee werd eind 2019 genomineerd voor de landelijke innovatieprijs van de Unie van Waterschappen, maar won de prijs niet. Toch was dit innovatieve idee zo veelbelovend dat besloten is om het verder uit te werken en te onderzoeken bij de dijkversterking van Hansweert.

>> lees verder