Panoramaheuvel in Hedwige-Prosperpolder

Bij de inrichting van de Hedwige-Prosperpolder, wordt in de NW hoek van de polder een panoramaheuvel aangelegd. In 2 rapporten worden de effecten onderzocht waarbij in een 2e advies het laatste restant van de Sieperdadijk wordt verwijderd.

In het 1e rapport wordt onderzocht in hoeverre dat de waterbeweging in de hele polder door die inplanting van die panoramaheuvel beïnvloed wordt. De resultaten tonen aan dat het effect op de waterbeweging beperkt blijft tot een lokaal effect. De debieten van de grote geulen aan de kant van de Schelde worden niet beïnvloed.

>> naar het 1e rapport

In het 2e rapport wordt het effect onderzocht wanneer ook het laatste restant van de Spieperdadijk wordt verwijderd. Het verwijderen van het laatste stuk Sieperdadijk heeft echter grotere invloed op de waterbeweging achteraan de polder. Meer water kan de achterkant ter hoogte van het Sieperdaschor bereiken. Hierdoor liggen de maximale stroomsnelheden langsheen de panoramaheuvel tijdens maximale vloed springtij veel hoger in vergelijking met de referentie.

>> naar het 2e rapport