Effectief Noordzeebeheer vraagt om kenmerkenbenadering

Klimaatverandering versterkt het komen en gaan van soorten. Maar wat betekenen nieuwkomers bijvoorbeeld voor het ecosysteem van de Noordzee? En wat gebeurt er als sommige soorten uit een gebied wegtrekken? Onderzoekers van Wageningen Marine Research adviseren natuurbeleidsmakers en -beheerders niet alleen naar de rijkdom aan soorten te kijken, maar ook naar de kenmerken van soorten. Zodat met een bredere blik onderwaternatuurdoelen worden opgesteld, en extra handvatten beschikbaar komen voor natuurbeleid. Een uitleg en een advies zijn verwerkt in een wetenschappelijk artikel in het tijdschrift De Levende Natuur.

>> lees verder ….