Sternen in vrije val

Het INBO onderzocht de evolutie van de broedvogels in de speciale beschermingszone “Kustbroedvogels Zeebrugge-Heist” en de westelijke voorhaven van Zeebrugge tussen 2004 en 2020. Hieruit blijkt dat Vlaanderen er op geen enkel moment in slaagde de Europese natuurdoelen voor deze vogels te halen. De aantallen grote stern, dwergstern en visdief daalden sterk. Andere typische kustbroedvogels die mee profiteerden van de – intussen verdwenen – oppervlakte geschikt broedgebied komen nu nagenoeg niet meer voor in Vlaanderen. Het gaat dan om soorten zoals strandplevier en tapuit.

>> lees verder …