Steeds meer zeewiersoorten in Nederland

De biodiversiteit van de Nederlandse zeewieren wordt steeds rijker. In de afgelopen decennia zijn veel nieuwe soorten in ons land ontdekt. De afgelopen 25 jaar werden bijna elk jaar wel soorten aangetroffen die voorheen niet bekend waren. Het gaat zowel om door de mens geïntroduceerde exoten als om Europese soorten die zich op eigen kracht nieuw bij ons hebben gevestigd.

>> lees verder