Broedvogels in Vlaanderen: geen sprake van herstel

De trends van de aantallen algemene broedvogels in Vlaanderen voor 2020 bevestigen in grote lijnen het beeld van 2019: broedvogels van het landbouwgebied lijken zich te stabiliseren op een laag niveau dankzij een paar soorten die het goed doen, broedvogels van de bosgebieden geven een gemengd beeld, en generalisten zijn na een toename teruggevallen naar het niveau van 2007, net zoals de trekvogels. Dat blijkt uit de tellingen voor 2020 van het Algemene Broedvogels Vlaanderen-project (ABV) van het Instituut Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en Natuurpunt.

>> lees verder